Vi takkerVeterinær Nils Skaar, Seim, Lindås.Vi takker NOAH for
Sonia Løchens pris i januar 2017!Vi takker Fana Sparebank for tildeling av
"Velfortjent" -pris på kr. 10.000,- 25. juni 2015!Hus til Pus på Facebook