Fabrikker ser ut som nettopp det fra utsiden

Fordelene med samlebåndet Konseptet med samlebåndet er knapt hundre år gammelt. Pioneered av Henry Ford på begynnelsen av 1900-tallet, revolusjonerte samlebåndet produksjonsprosessen og faktisk hele produksjonsindustrien. Tradisjonelt var industrien hytteindustri, med mennesker som produserte spesialprodukter som klær eller verktøy i sine egne hjem i liten, arbeidsintensiv skala. Ankomsten av fabrikker gjorde industrien til en mer…

Continue Reading