Fabrikker ser ut som nettopp det fra utsiden

29 oktober 2019
Mathias Bjelland
Fabrikker ser ut som nettopp det fra utsiden

Fordelene med samlebåndet

Konseptet med samlebåndet er knapt hundre år gammelt. Pioneered av Henry Ford på begynnelsen av 1900-tallet, revolusjonerte samlebåndet produksjonsprosessen og faktisk hele produksjonsindustrien. Tradisjonelt var industrien hytteindustri, med mennesker som produserte spesialprodukter som klær eller verktøy i sine egne hjem i liten, arbeidsintensiv skala. Ankomsten av fabrikker gjorde industrien til en mer kapitalintensiv prosess.

Ved å bruke produksjonsutstyr for å gjøre arbeidere mer produktive, begynte folk å strømme til fabrikker for å ta del i den industrielle revolusjonen. Med ankomsten av samlebåndet kunne masseproduksjon sparkes i høygir. Selv med fabrikken ble varer produsert fra start til slutt av en enkelt håndverker som måtte kjenne hele produksjonsprosessen perfekt som krevde mye trening som fabrikksjefen måtte utføre.

Produksjonsutstyr var en viktig oppfinnelse

Men med ankomsten av masseproduksjon og samlebåndet ble varer produsert ved hjelp av en standardteknikk som kunne deles inn i korte og enkle oppgaver, og disse oppgavene kunne tildeles flere arbeidere, slik at hver enkelt arbeider bare trengte å kjenne en liten del av produksjonsprosessen og være god på akkurat det. Dette tillot produksjonen å bli strømlinjeformet og opplæringsprosessen bli mye kortere.

Dette har gjort at prisen på varer kan bli mye billigere enn de ellers ville vært. Før Henry Fords samlebånd for sine biler, pleide biler å være en luksusartikkel laget for de rike av dyktige håndverkere. Ved å introdusere samlebåndet for bilproduksjon, var Henry Ford i stand til å bringe prisen på biler ned til det punktet der vanlige forbrukere hadde råd til dem. Siden monteringen er blitt adoptert av flere og flere bransjer, har denne dydige prosessen gjentatt seg for enda flere produkter.

På innsiden av en fabrikk finnes en rekke former for produksjonsutstyr som gjør at alt fra den nye bilen din til pizzaen blir raskere og produsert, og ikke minst distribuert hjem til deg!

Flere nyheter